TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm cho các hoạt động cải tiến chất lượng, các bệnh viện đã cải tiến không ngừng để nâng cao chất lượng. Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành kèm theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0). Từ những khó khăn ban đầu trong việc tiếp cận, đến nay bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của nhiều bệnh viện. Cùng với mục tiêu chung của ngành y tế, Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh đã không ngừng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ nhằm ngày một gia tăng sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh đã thành lập Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện, tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng 06 tháng đầu năm tại các Khoa/ Phòng/Bộ phận trong Bệnh viện. Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá chung chất lượng bệnh viện đã cho thấy những mặt làm được, bên cạnh đó cũng có những vấn đề còn tồn tại. Qua đó, Bệnh viện đã từng bước hoàn thiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chú trọng việc đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế, tuân thủ bộ quy tắc mô thức giao tiếp chuẩn giữa nhân viên y tế cũng như đối với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân.

Bệnh viện thường xuyên cải tiến quy trình khám chữa bệnh nhằm mang lại sự tối ưu nhất cho bệnh nhân, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện có cảnh quang môi trường sạch đẹp, cơ sở vật chất khang trang tạo điều kiện chăm sóc bệnh nhân ngày càng tốt hơn, đảm bảo quyền và lợi ích của bệnh nhân.

Nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình chuyên môn;  Bệnh viện đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của một Bệnh viện đa khoa tư nhân hiện đại với đầy đủ các chuyên khoa sâu với chất lượng phục vụ tốt nhất.