CHÍNH SÁCH VIỆN PHÍ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 2019

Dịch vụ khám bệnh

Chẩn đoán hình ảnh

Xét nghiệm

Thăm dò chức năng

Phẫu thuật