Tuyển dụng 2017

Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh xin trân trọng thông báo tuyển dụng Bác sỹ vào biên chế của bệnh viện với chi tiết cụ thể như đường dẫn dưới.

Đường dẫn đến thông tin tuyển dụng.