THÔNG BÁO KHÁM, CHỮA BỆNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÔNG BÁO KHÁM, CHỮA BỆNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

T ngày 08/9/2016, Bnh vin Đa khoa Hưng Thnh trin khai thc hin nhn khám cha bnh cho các bnh nhân mc các bnh chm nói, chm phát trin trí tu, bi não, t k, các bnh v li nói như: Nói ngng, nói lp…do các bác s chuyên khoa thc hin ( bao gm c khám cha bnh bng th BO HIM Y T)
Kính m
i toàn th nhân dân có nhu cu ti khám và điu tr ti Bnh vin Đa khoa Hưng Thnh
Địa ch: S 163-Đường Tu Tĩnh- Phường Kim Tân- Thành ph Lào Cai- Tnh Lào Cai.

Trân trng cm ơn./.