Phóng sự khóa đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn

https://www.facebook.com/dakhoahungthinh/videos/407204260000918/